Pobierz adobe flash player
Kontakt
Kancelaria SGB

Sekretariat czynny w godzinach
od 8.30 do 16.00

Tel./fax (012) 421-38-08

ul. Kielecka 29B
31-523 Kraków

Kancelaria

Kancelaria prawna SGB

SGB to kancelaria adwokatów i doradcy podatkowego.  Oferujemy doradztwo w zakresie prawa cywilnego i handlowego, podatkowego, karnego, transportowego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego oraz prawa pracy. W powyższym zakresie mieszczą się w szczególności konsultacje prawne, sporządzanie lub opiniowanie projektów umów, wydawanie opinii prawnych, udział w negocjacjach handlowych, bieżąca pomoc prawna oraz reprezentowanie strony w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych. Kancelaria uczestniczy w postępowaniach o dopuszczenie do obrotu na oficjalnym rynku notowań giełdowych spółek akcyjnych. W roku 2007 uczestniczyliśmy w procesie IPO spółki Armatura Kraków S.A. Wśród naszych klientów są przedsiębiorcy z branży handlu artykułami budowlanymi, stalą, odzieżą używaną, firmy budowlane i transportowe, agencje reklamowe, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, jak również klienci indywidualni.

Współpracujemy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego, z tłumaczami przysięgłymi, doradcami podatkowymi i notariuszami oraz biurami rachunkowymi.