Pobierz adobe flash player
Kontakt
Kancelaria SGB

Sekretariat czynny w godzinach
od 8.30 do 16.00

Tel./fax (012) 421-38-08

ul. Kielecka 29B
31-523 Kraków

Usługi

Prawo cywilne

Świadczymy usługi w ramach różnych dziedzin prawa cywilnego. Doradzamy między innymi w zakresie prawa zobowiązań, rodzinnego, rzeczowego, spadkowego. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych, w szczególności w sprawach o zapłatę, o rozwód, o alimenty oraz o podział majątku.


Prawo umów w obrocie gospodarczym

Dla przedsiębiorców świadczymy usługi z dziedziny prawa handlowego. Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów handlowych, negocjujemy ich treść z kontrahentami, doradzamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmujemy się obsługą prawną związaną z inwestycjami, obrotem nieruchomościami i ich zarządzaniem. Przygotowujemy projekty umów przedwstępnych i umów sprzedaży nieruchomości, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Reprezentujemy klientów w negocjacjiach z kontrahentami.


Prawo spółek

Świadczymy usługi związane z tworzeniem i rejestracją spółek oraz kompleksową obsługę prawną przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych. Zajmujemy się bieżącą obsługą korporacyjną, w ramach której opracowujemy regulaminy organów spółek, zapewniamy organizację zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, negocjujemy i redagujemy zmiany umów lub statutów spółek, przeprowadzamy procesy podwyższania i obniżania kapitałów zakładowych oraz przekształcania spółek. Doradzamy także w zakresie problematyki likwidacji spółek.


Prawo karne

Występujemy w postępowaniach karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego w charakterze obrońców oraz w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych.


Prawo podatkowe

Wśród zatrudnianych w Kancelarii prawników są doradcy podatkowi, którzy opracowują rozwiązania podatkowe wedle potrzeb poszczególnych Klientów. Reprezentujemy podaników w postępowaniach podatkowych i przed sądami administracyjnymi, a także w postępowaniach karno-skarbowych.


Prawo pracy

Świadczymy usługi prawno-pracownicze zarówno wobec pracodawców jak i pracowników. Redagujemy projekty umów o pracę, kontraktów menadżerskich. Sporządzamy projekty regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy. Doradzamy w zakresie elastycznego wykorzystania form zatrudnienia i systemów czasu pracy, rozwiązywania umów o pracę oraz zwolnień grupowych. W zakresie spraw prawno-pracowniczych reprezentujemy naszych klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.


Prawo transportowe

Rerezentujemy naszych klientów w sporach w przedmiocie prawa przewozowego oraz Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), jak również doradzamy im w razie zaistnienia problemów  z transportem, w celu zminimalizowania szkody i jak najszybszej jej likwidacji.


Prawo zamówień publicznych

Świadczymy usługi prawne w zakresie przygotowania oferentów do udziału w przetargach. Doradzamy w trakcie postępowań przetargowych jak i na etapie wnoszenia ewentualnych środków odwoławczych.


Prawo administracyjne

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie procesów inwestycyjnych, nadto zastępujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. 


Prawo własności lokali

Świadczymy usługi z zakresu obsługi wspólnot mieszkaniowych, w tym prowadzimy windykację należności z tytułu opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Zastępujemy wspólnoty lub współwłaścicieli w postępowaniach procesowych o uchylenie uchwał zgromadzenia właścicieli. Obsługujemy zgromadzenia właścicieli, przygotowujemy regulaminy, protokoły oraz opinie prawne dotyczące interpretacji przepisów prawa dotyczących własności lokali. Zajmujemy się również sporami z deweloperami, w szczególności o usunięcie wad budynku.