maj 2024

Pszczoły niczyje

21.05.2024 Pszczoły niczyje Tomasz Bacewicz Poniższy wpis miał w założeniu stanowić kontynuację cyklu „Prawa do chichotu”, prezentując fragmenty orzeczeń dotyczących stosowania art. 182 k.c. o roju pszczół. Intuicja, że owa dziwaczna norma musi być nośnym polem dla humoru sądowego, całkowicie mnie zwiodła, prowadząc na ścieżki myśli oddalone od rozbawienia. W żadnej bazie orzeczniczej nie doszukałem się choćby jednego wyroku, w którym przepis ten znajdowałby zastosowanie …

Pszczoły niczyje Read More »

Dropshipping a transakcje łańcuchowe w podatku VAT

09.05.2024 Dropshipping a transakcje łańcuchowe w podatku VAT Zespół SGB Dropshipping jest bardzo popularnym modelem sprzedaży, w szczególności w handlu internetowym, a jego popularność szybko wzrasta. Przepisy prawa podatkowego nie posługują się tym pojęciem, dlatego niniejszym wpisem chcemy zwrócić uwagę, że dropshipping to wręcz typowy przykład transakcji łańcuchowych w podatku VAT i że obowiązują w odniesieniu do tej instytucji prawnej szczególne uregulowania podatkowe, które niekoniecznie odpowiadają intuicji czy oczekiwaniom przedsiębiorców …

Dropshipping a transakcje łańcuchowe w podatku VAT Read More »

Scroll to Top