15.01.2024

SGB szkoli zarządców i pośredników nieruchomości

Zespół SGB

W dniu wczorajszym Pani Mecenas Olga Gardulska przeprowadziła ośmiogodzinne szkolenie w tematyce form prowadzenia działalności gospodarczej i umów w obrocie gospodarczym w ramach kursu na licencje Zarządcy Nieruchomości i/lub Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami organizowanego przez krakowską delegaturę Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami (kignkrakow.pl). To już XII edycja tego kursu cieszącego się wielkim zainteresowaniem na rynku. Adwokat Olga Gardulska od edycji w 2020 roku pomaga uczestnikom starającym się o jedną z dwóch licencji zdobyć wiedzę o najczęściej stosowanych formach prowadzenia działalności. Przybliża uczestnikom podstawowe różnice między spółkami prawa handlowego oraz zapoznaje ich z istotnymi klauzulami umownymi prawa cywilnego. Omawia również różnice między umowami, z którymi spotyka się wykonując zawód pośrednika nieruchomości i zarządcy. 

Uczestnicy szkolenia aktywnie brali udział w jego przebiegu i wyrażali duże zainteresowanie tematami poruszanymi przez partnera naszej kancelarii. Polecamy kolejne edycje kursów z KIGN Delegaturą Kraków! 

Scroll to Top