Author name: Tomasz Bacewicz

Pszczoły niczyje

21.05.2024 Pszczoły niczyje Tomasz Bacewicz Poniższy wpis miał w założeniu stanowić kontynuację cyklu „Prawa do chichotu”, prezentując fragmenty orzeczeń dotyczących stosowania art. 182 k.c. o roju pszczół. Intuicja, że owa dziwaczna norma musi być nośnym polem dla humoru sądowego, całkowicie mnie zwiodła, prowadząc na ścieżki myśli oddalone od rozbawienia. W żadnej bazie orzeczniczej nie doszukałem się choćby jednego wyroku, w którym przepis ten znajdowałby zastosowanie …

Pszczoły niczyje Read More »

Prawo do chichotu, część 3 – Grepsy Temidy

06.03.2024 Prawo do chichotu, część 3 – Grepsy Temidy Tomasz Bacewicz Kontynuacja cyklu „Prawa do chichotu” koncentruje się. Dosłownie, to jest po prostu się skupia i kropka, gdyż tematem przewodnim jest niełatwe połączenie zwięzłości z celnością. Poniższe cytaty z uzasadnień obejmują krótkie wypowiedzi trafiające w sedno. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 marca 2017 r., IV Ka 132/17Przypomnijmy, że oskarżony tak starannie przygotowywał się do rozprawy, że stawił się …

Prawo do chichotu, część 3 – Grepsy Temidy Read More »

Tata dilera – totalne pomieszanie ról procesowych 

15.01.2024 Tata dilera – totalne pomieszanie ról procesowych Tomasz Bacewicz Reguły wykładni prawniczej nie są szczególnie przydatne przy interpretacji tekstów literackich, istnieją jednak i takie, przy lekturze których wiedza prawnicza bywa przydatna dla pełniejszego zrozumienia ich sensu. Do takich należy tekst piosenki „Tata dilera/Hardzone” Kazika na Żywo z albumu „Porozumienie ponad podziałami” wydanego w 1995 roku. To utwór do dziś popularny, co potwierdza jego trwały wkład …

Tata dilera – totalne pomieszanie ról procesowych  Read More »

Prawo do chichotu, część 2 – Narracje procesowe dziergane grubą włóczką 

15.01.2024 Prawo do chichotu, część 2 – Narracje procesowe dziergane grubą włóczką Tomasz Bacewicz Poniższy wybór fragmentów z orzecznictwa polskich sądów stanowi kontynuację cyklu „Prawo do chichotu” prezentującego fragmenty uzasadnień nastrajające do prawniczej zadumy i wesołości. Lektura poprzedniego odcinka dotyczącego profesjonalnych pełnomocników, może prowadzić do przekonania, że typowy prawniczy fachowiec to przebiegły najemnik, chytrze knujący makiaweliczne intrygi oraz naginający – dla interesu swych klientów …

Prawo do chichotu, część 2 – Narracje procesowe dziergane grubą włóczką  Read More »

Prawo do chichotu, część 1 – Makiawelizm jako zawodowy komplement

15.01.2024 Prawo do chichotu, część 1 – Makiawelizm jako zawodowy komplement Tomasz Bacewicz Prawo do chichotu powinno być kwalifikowane jako przejaw konstytucyjnie chronionej wolności słowa i powszechnie kultywowane w praktyce prawniczej. Niestety przepisy proceduralne skutecznie wymuszają utrzymywanie powagi w sądzie. Na sali rozpraw ani w pismach procesowych co do zasady nie ma miejsca na humor, tym bardziej że może być zwyczajnie niestosowny z uwagi na przedmiot postępowania, częstokroć przygnębiający.  Tym …

Prawo do chichotu, część 1 – Makiawelizm jako zawodowy komplement Read More »

Scroll to Top