06.03.2024

Prawo do chichotu, część 3 – Grepsy Temidy

Tomasz Bacewicz

Kontynuacja cyklu „Prawa do chichotu” koncentruje się. Dosłownie, to jest po prostu się skupia i kropka, gdyż tematem przewodnim jest niełatwe połączenie zwięzłości z celnością. Poniższe cytaty z uzasadnień obejmują krótkie wypowiedzi trafiające w sedno.

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 marca 2017 r., IV Ka 132/17
Przypomnijmy, że oskarżony tak starannie przygotowywał się do rozprawy, że stawił się na nią w stanie upojenia alkoholowego.

Wyrok Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 15 stycznia 2018 r., II K 245/17
I wtedy pojawił się oskarżony, który swoim, delikatnie ujmując, niegrzecznym zachowaniem w stosunku do pasażerów, w tym kobiet, zaczął zagrażać spokojowi w wagonie i jego zachowanie – gdyby go nie powstrzymali – mogło eskalować aż do przemocy. I to zapewne kibiców w stosunku do niego.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2020 r., II DSK 2/20
O ile Sąd Najwyższy dopuszcza sytuację, gdy w czasie jazdy kierowca może się źle poczuć i, nie radząc sobie z należycie panowaniem nad pojazdem, zatrzymuje go, to za zupełnie niewiarygodne przyjmuje, aby zastosowanym w takiej sytuacji remedium było wypicie „duszkiem” półlitrowej butelki wódki.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2014 r., II GSK 1832/12
Organ II instancji podkreślił, że nie istnieje w Polsce zwyczaj, w którym do wyrobu o nazwie „Pierogi z mięsem” z dodatkowym określeniem „Smak tradycji” dodawane są aromaty i substancje konserwujące: sorbinian potasu i maltodekstryna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2015 r., IV Ka 88/15
I gdyby obwiniona nie zajechała mu drogi, pokrzywdzony przejechałby (nomen omen szybko) przez to skrzyżowanie, pozostawiając za sobą jedynie zapach spalin.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 września 2023 r., II SA/Łd 530/23
Ponadto, Prokurator zauważył, że trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie, czy to prawne czy faktyczne, do wprowadzania w pkt g zakazu wykonywania czynności fizjologicznej jaką jest żucie gumy oraz w jaki sposób czynność ta może wpływać na zmniejszenie bezpieczeństwa użytkowników boisk podczas korzystania z nich.

Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 października 2015 r., II K 466/14
Oczywiście ludzie, skoro wchodzą w związki, to i w każdym momencie mają pełne prawo z nich wyjść, przy czym bywa, że łączy się to z problemami, nawet wieloma. Tak właśnie jest w tym wypadku.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2002 r. I PK 81/02
Przedmiotowa kasacja nie spełnia tego wymagania, gdyż nie wskazuje żadnej z podstaw jej rozpoznania określonych w art. 393 k.p.c., a oceny tej nie jest w stanie zmienić ten fragment uzasadnienia, w którym najwyraźniej przypadkowo i w wysoce niejasnej najdelikatniej mówiąc – szacie językowej napisano: „już z uzasadnienia Sądu Okręgowego wynika, że występuje wątpliwość prawna dotycząca interpretacji tego przepisu (art. 18 § 1 k.p.) w ocenie, czy dowolność w kształtowaniu umów o pracę przez strony jest dowolna i niczym nie ograniczona, czy też jest to dowolność, której ramy ograniczają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa pracy”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 sierpnia 2015 r. IV Ka 377/15
Przeciętny człowiek zareagowałby na taki zarzut zaprzeczeniem – ale nie trafiło na przeciętnego człowieka, tylko na wytrawnego twardego kryminalistę, który z niejednego pieca (prawdopodobnie w niejednym Zakładzie Karnym) jadł chleb. Dlatego nie można z faktu, iż nie zaprzeczył on zarzutowi pokrzywdzonego wywodzić, że był sprawcą włamania.

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 grudnia 2016 r., IV Ka 677/16
Ułańska fantazja i fala wylewnych uczuć do kolegi, jakie znienacka spadły na oskarżonego po wypiciu alkoholu, nie stanową w naszym kraju, z jego sarmacką tradycją, żadnego wyjątkowego wypadku, a już na pewno nie są to szczególne okoliczności usprawiedliwiające kawaleryjską szarżę po rondzie i narażanie innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo.

Scroll to Top