Daniel Kasperski

Daniel Kasperski

ADWOKAT  |  ASSOCIATE
Adwokat współpracujący z kancelarią, studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 2009 roku. Specjalizuje się w prawie karnym i karnoskarbowym. Udziela pomocy prawnej podejrzanym, oskarżonym, pokrzywdzonym i oskarżycielom posiłkowym. Przygotowuje i realizuje kompleksowe strategie prowadzenia postępowań karnych, oraz redaguje środki zaskarżenia lub wnioski, działając w charakterze obrońcy (osoby podejrzanej, oskarżonej, obwinionej lub skazanej) albo pełnomocnika (pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego). Reprezentuje Klientów na każdym etapie procesu karnego, w postępowaniach przygotowawczych, a także przed sądami wszystkich instancji. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w sprawach karnych, nabyte przy aktywnym uczestnictwie, zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika, przy czynnościach procesowych związanych z przesłuchaniem, zatrzymaniem lub tymczasowym aresztowaniem.
Scroll to Top