Doradztwo podatkowe

W skład zespołu kancelarii wchodzą doświadczeni doradcy podatkowi, którzy opracowują analizy przepisów prawa podatkowego wedle potrzeb Klientów, uwzględniając specyfikę danej branży i jej uwarunkowania. Świadczymy usługi bieżącej obsługi prawnopodatkowej, realizujemy przeglądy podatkowe oraz przeglądy typu due diligence.

Reprezentujemy podatników w postępowaniach podatkowych i przed sądami administracyjnymi, a także w postępowaniach karnoskarbowych oraz w sprawach o uzyskanie urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Służymy naszym Klientom wsparciem przy analizie skutków i ryzyk podatkowych zamierzeń gospodarczych, takich jak inwestycje, deinwestycje, lub przekształcenia.

Doradztwem podatkowym zajmujemy się od lat, świadcząc usługi zarówno dla dużych grup kapitałowych, jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Zobacz pozostałe specjalizacje:

Scroll to Top