Filip Schenk

Filip Schenk

APLIKANT RADCOWSKI
Aplikant radcowski, studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 2020 roku. Aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie rozpoczął w 2022 roku. Zajmuje się doradztwem prawnym dla podmiotów gospodarczych, w tym sprawami korporacyjnymi i rejestrowymi. Zajmuje się również procesami sądowymi z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Prowadzi obsługę także w języku angielskim.   
Scroll to Top