Karolina Skadłubowicz

Karolina Skadłubowicz

ADWOKAT  |  ASSOCIATE
Adwokat współpracujący z kancelarią, studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2013 roku. Dyplom studiów podyplomowych na kierunku Prawo ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej uzyskała w 2015 roku. Od 2015 do 2018 roku pracowała w sektorze publicznym, w administracji samorządowej na stanowiskach asystenta burmistrza ds. prawnych, a następnie specjalisty ds. obsługi prawnej urzędu. W imieniu gminy uczestniczyła w sporach cywilnych i sądowo-administracyjnych. W sektorze publicznym zdobyła doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego, postępowań nadzorczych, w tym dotyczących finansów publicznych, a także z zakresu prawa pracy i zamówień publicznych. Członkini komisji przetargowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, obsługując zarówno przedsiębiorców jak i podmioty indywidualne. Obsługuje klientów również w języku angielskim.
Scroll to Top