Obrót nieruchomościami

Oferujemy pomoc prawną przy transakcjach przeniesienia praw do nieruchomości lub jej udostępnienia (nabycie, sprzedaż, najem). Nasze usługi obejmują między innymi pomoc prawną w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych (w strukturze transakcji asset deal lub share deal), najmu powierzchni biurowych, prawne i podatkowe due diligence nieruchomości.

Świadczymy pomoc przy sporządzaniu umów lub oświadczeń związanych z transakcją, takich jak zabezpieczenia, rachunek escrow, służebności. Wskazujemy na ryzyka inwestycyjne i doradzamy jak je zminimalizować, uczestnicząc aktywnie w procesie negocjowania warunków umownych.

Analizujemy skutki podatkowe przy transakcjach nieruchomościowych. Naszym priorytetem jest realizacja celów biznesowych Klienta przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego transakcji, jej rozliczenia oraz dalszego korzystania z nieruchomości. 

W związku z tym służymy na dalszym etapie wsparciem w transakcjach najmu nieruchomości, zarządzania nimi pod kątem rozbudowy, remontów, współkorzystania i rozwiązywania problemów związanych z ich własnością i najmem.

Zobacz pozostałe specjalizacje:

Scroll to Top