Obsługa pracodawcy

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz pracodawców. Redagujemy projekty umów o pracę i kontrakty menadżerskie. Doradzamy w zakresie wybrania najbardziej optymalnej formy współpracy  przy zatrudnieniu. Sporządzamy projekty regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy i innych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Służymy radą w zakresie tworzenia i obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Doradzamy w zakresie elastycznego wykorzystania form zatrudnienia i systemów czasu pracy, jak również rozwiązywania umów o pracę oraz zwolnień grupowych wierząc, że dobre przygotowanie pracodawcy zmniejsza ryzyko negatywnych skutków kontroli, jak również przegranej w procesie sądowym.

Jesteśmy stałym wsparciem dla działów HR przy rozwiązywaniu bieżących problemów prawno-pracowniczych, w tym przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, pomocy przy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wspomagamy pracodawcę w razie wystąpienia wypadku przy pracy przy skoordynowaniu działań służb BHP oraz w razie pojawienia się roszczeń pracowniczych. 

Elementem naszej współpracy z Klientami jest także prowadzenie szkoleń pozwalających na lepsze zrozumienie zagadnień z prawa pracy w codziennej działalności pracodawcy. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów prawno-pracowniczych. 

Zobacz pozostałe specjalizacje:

Scroll to Top