Olga Gardulska

Olga Gardulska

ADWOKAT  |  PARTNER
Adwokat, partner w spółce, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego, jak również przez dziesięć lat kierowała pracami w Klinice Prawa Pracy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Jest wpisana na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2015 roku ukończyła również Program Szkoleniowy ICC Arbitration and ADR prowadzony pod patronatem Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC). Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm i klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego i spółek, a także prawa pracy. Zajmuje się doradztwem przy rozpoczynaniu i prowadzeniu biznesu w Polsce, negocjuje umowy międzynarodowe. Zajmuje się wspieraniem prawnym międzynarodowych klientów w Polsce i koordynowaniem projektów międzynarodowych. Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim.  
Scroll to Top