Patryk Placek

Patryk Placek

MŁODSZY PRAWNIK

Młodszy prawnik, student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa pracy, a także windykacją należności i postępowaniami egzekucyjnymi. 

Scroll to Top