Reprezentacja przed sądami i urzędami

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i urzędami w sprawach cywilnych, pracowniczych, administracyjnych i karnych, oferując wysokie kompetencje, lojalność, pełną poufność oraz zdobyte przez lata doświadczenie na salach sądowych. Prowadzimy spór, ustalając strategię już na pierwszym jego etapie, planując na bieżąco kolejne kroki zmierzające do osiągnięcia celu. Reprezentujemy Klientów w cywilnych sporach sądowych, w szczególności w sprawach o zapłatę. Prowadzimy cały proces windykacyjny, począwszy od wezwania do zapłaty, aż po egzekwowanie należności. Wspieramy Klientów również w sporach z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego (w tym dotyczących służebności i zasiedzenia), prawa rodzinnego i spadkowego. Ze względu na zmieniające się realia procesu sądowego w Polsce, wspieramy Klientów w prowadzeniu negocjacji i mediacji zmierzających do alternatywnego zakończenia sporów w formie ugód i innych porozumień.

Występujemy w postępowaniach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego w charakterze obrońców oraz w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych. Świadczymy także usługi zastępstwa prawnego w postępowaniach podatkowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. 

Zobacz pozostałe specjalizacje:

Scroll to Top