Transakcje M&A

Oferujemy usługi związane z fuzjami i przejęciami lub zmianami struktury  własnościowej spółek. Nasze usługi obejmują pierwszy etap składania oświadczeń i listów intencyjnych, a także składania ofert. Następnie prowadzimy proces due diligence, dokonując wszechstronnej kontroli korporacyjnej, podatkowej, badania praw do aktywów, zobowiązań umownych, aspektów prawno-pracowniczych, czy też administracyjnoprawnych.

Rekomendujemy strukturę transakcji, a następnie przygotowujemy i aktywnie uczestniczymy w procesie negocjowania umowy związanej z przeniesieniem lub tworzeniem akcji czy udziałów, bądź przeniesieniem przedsiębiorstwa lub jego wybranych aktywów. Rekomendujemy rozwiązania mające na celu zmniejszenie ryzyka transakcji poprzez zapewnienie odpowiednich zapisów umownych oraz zastosowanie zabezpieczeń.

Oferujemy również wsparcie prawne przy wykonywaniu warunków zawieszających transakcję, w tym w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub uzyskaniu wymaganych zgód. Redagujemy i negocjujemy prawne warunki umów inwestycyjnych między wspólnikami czy akcjonariuszami. Po zamknięciu transakcji świadczymy usługi prawne związane z rejestracją zmian we właściwych rejestrach, 

wykonaniem umownych uzgodnień oraz zapewniamy wsparcie przy rozwiązywaniu problemów zidentyfikowanych w toku przygotowania transakcji.

Przy transakcjach międzynarodowych prowadzimy transakcje przy wsparciu lokalnych kancelarii, koordynując i kontrolując ich prace celem zapewnienia Klientowi pełnego wsparcia z uwzględnieniem różnic systemów prawa.

Oferujemy usługi związane z fuzjami i przejęciami lub zmianami struktury  własnościowej spółek. Nasze usługi obejmują pierwszy etap składania oświadczeń i listów intencyjnych, a także składania ofert. Następnie prowadzimy proces due diligence, dokonując wszechstronnej kontroli korporacyjnej, podatkowej, badania praw do aktywów, zobowiązań umownych, aspektów prawno-pracowniczych, czy też administracyjnoprawnych.

Rekomendujemy strukturę transakcji, a następnie przygotowujemy i aktywnie uczestniczymy w procesie negocjowania umowy związanej z przeniesieniem lub tworzeniem akcji czy udziałów, bądź przeniesieniem przedsiębiorstwa lub jego wybranych aktywów. Rekomendujemy rozwiązania mające na celu zmniejszenie ryzyka transakcji poprzez zapewnienie odpowiednich zapisów umownych oraz zastosowanie zabezpieczeń.

Oferujemy również wsparcie prawne przy wykonywaniu warunków zawieszających transakcję, w tym w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub uzyskaniu wymaganych zgód. Redagujemy i negocjujemy prawne warunki umów inwestycyjnych między wspólnikami czy akcjonariuszami. Po zamknięciu transakcji świadczymy usługi prawne związane z rejestracją zmian we właściwych rejestrach, wykonaniem umownych uzgodnień oraz zapewniamy wsparcie przy rozwiązywaniu problemów zidentyfikowanych w toku przygotowania transakcji.

Przy transakcjach międzynarodowych prowadzimy transakcje przy wsparciu lokalnych kancelarii, koordynując i kontrolując ich prace celem zapewnienia Klientowi pełnego wsparcia z uwzględnieniem różnic systemów prawa.

Zobacz pozostałe specjalizacje:

Scroll to Top